Door: Annelies Eijsink
Leestijd ca. 5 minuten

In deze tijd van steeds meer digitaal werken blijkt meer en meer dat het aanleren van schrijven van letters en cijfers met de pen in de onderbouw van de basisschool heel belangrijk is en zal blijven voor het later goed kunnen lezen, luisteren, schrijven en spellen. Het kind ontwikkelt zo veel meer gevoel voor letters, cijfers, woorden en zinnen, dan wanneer het de letters al typend leert.

Kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool, en soms ook daarna, kunnen echter te kampen hebben met schrijfproblemen , wat zich uit in bij voorbeeld een moeilijk leesbaar handschrift, traag schrijven, pijn in de hand, arm of schouder bij het schrijven, of moeilijk aanleren van de schrijfbeweging.

Dit probleem doet zich steeds vaker voor, zo is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek, momenteel heeft 15-30 % van de kinderen in de groepen 3 en 4 hiermee te maken.